Jdi na obsah Jdi na menu
 


Dějiny a památky Rakovníka

Stručná historie Rakovníka

 • První písemná zmínka o Rakovníku pochází z roku 1252, Rakovník by v té době místem soudu a centrem obchodu (informuje o tom první dokument z tohoto roku)
 • V té době byl chrám sv. Bartoloměje
 • Rakovník měl v té době funkci tržního městečka a spolu s okolními vesnicemi tvořil manskou soustavu s hradem Křivoklát
 • 1286 byl Rakovník Václavem II. (1278-1305)povýšen na poddanské město
 • Na konci 13. století byla na město přenesena správa rakovnického kraje, která trvala do roku 1377
 • V roce 1471 povolil král vybudovat zděné hradby (ty se začali stavět až v 16. století)
 • Rakovník měl právo hrazených měst
 • V roce 1482 udělil Vladislav II. Jagelonský (1471 - 1516) městu znak a právo pečetit červeným voskem.
 • V roce 1588 byl Rakovník povýšen Rudolfem II. (1576 - 1611) povýšen na královské město
 • Rakovník se dostal do majetku královské komory
 • Povýšení mělo vliv na hospodářský rozkvět města neboť město získalo nové vesnice a bohatost
 • V počátku 16. století začal stavební rozmach, byla využívána technika hrázděného zdiva
 • V 17. století byl Rakovník v troskách po 30ti leté válce (1618 - 1648) a počet obyvatel klesl na polovinu
 • V 70. letech 17. století bylo vykázáno místo židovského ghetta
 • V roce 1727 existuje nejstarší plán Rakovníka

Rakovnické památky

Kostel sv. Bartoloměje

 • Nejstarší středověká památka
 • Chrám sv. bartoloměje stojí na místě původního románského kostela, který byl zasvěcen sv. Mikuláši
 • V roce 1422 byl původní kostel poškozen požárem při husitských bitvách a asi 60 až 70 let zůstal v troskách
 • Na sklonku 15 století byl vystavěn pozdně gotický kostel sv. . Bartoloměje. Jedná se o pseudobazilikální stavbu, kde boční lodě osvětlují svými okny hlavní loď, která nemá vlastní okna
 • Chrám sv. Bartoloměje je dlouhý 47 m a široký 25 m
 • Zákristie je přípravná místnost pro kněze, kde se převléká a kde jsou uloženy náčiní pro bohoslužbu. Nad zákristií se tyčí věž, kde jsou tři zvonky a největší je Dominikál.

Zvonice

 • Byla postavena v roce 1495 a jsou v ní 2 zvony Bartoloměj(Žebrák), Václav (Mlynář)
 • Na zvonici jsou umístěny znaky cechů

Gymnázium Z.W.

 • Nachází se severně od chrámu sv. Bartoloměje
 • Byla zde původně Reálná škola (1833)
 • O její založení se zasloužil pražský biskup Leopold Chlumčanský
 • Je to nejstarší budova z 19. století a byla vystavěna v klasicistním slohu
 • Mezi budovou školy a zvonicí procházel příkop kostelního opevnění
 • Na reálce učil 10 Zikmund Winter (1874 - 1884

Městské opevnění

 • Rakovník měl dřevěné hradby do husitských válek
 • Kamenné hradby byli v Rakovníku od počátku 16. století

Zákostelecká (Zákonšelecká, Záměská) brána

 • Vystavěna 1516-1517 mistrem Janem

Vysoká brána

 • Její předchůdkyně stála v místech restaurace U zeleného stromu
 • Vysoká brána byla postavena na nejvyšším místě (1518 - 1524) pražským mistrem Janem Chocholou
 • Původní úkol byl strážný
 • Strážný tam i bydlel, musel sledovat zda na město nejde nepřítel nebo zda ve městě nehoří
 • V případě nebezpečí bil do zvonu
 • Výška brány je 46 m a nyní složí jako rozhledna
 • Součást brány je předbraní, kterým dříve vedl příkop

Brána Lubenská

 • Nedochovala se
 • Vystavěna 1528

Svatojílská brána

 • Byla postavena v roce 1526
 • Stála v Palackého ulici
 • Jiný název je Karlovarská brána
 • Byla zbourána 1837

Muzeum TGM

 • Je umístěno v bývalé barokní rezidenci
 • Tento městský palác jím složil k přenocování při cestách do Prahy
 • Původně zde byla fara (byt faráře)
 • V roce 1781 byla v této budově pošta
 • Pro účely muzea byla tato budova adaptována v roce 1933
 • V roce 1936 zde byla instalována expozice muzea
 • Na nádvoří je instalováno lapidárium soch

Husovo náměstí

 • Pojmenováno na počest Mistra Jana Husa, který přes něj přecházel při své cestě na Krakovec
 • Náměstí je velmi rozlehlé a patří k pozoruhodným urbanistickým útvarům
 • Urbanismus je věda, která se zabývá plánováním měst
 • Délka náměstí je 390 m a šířka je 50 m
 • Od 16. století bylo střediskem městského života
 • Byla jsem přenesena rychta (policie a soudnictví)
 • V roce 1548 bylo náměstí poprvé vydlážděno

Mariánský sloup

 • Rakovnický mariánský sloup je vysoký 12 metrů a byl vystavěn v období baroka v roce 1749
 • Sloup zdobí socha madony (Pana Maria s dítětem)
 • Na konzolách jsou umístěny sochy čtyř zemských patronů sv. Václav, sv. Vít, sv. Prokop,sv. Vojtěch (pražský biskup z rodu Slavníkovců)
 • Na druhé straně sloupu je nápis:

  "Pia pax isit
  in urba Racona"

  "Opravdový mír budiž ve městě Rakovníku"
 • Na západní straně je umístěn městský znak

Radnice

 • Nachází se na místě původního radního domu, který shořel za 30ti leté války (1618 - 1648)
 • Dnešní budova pochází z poloviny 18 století.
 • Charakteristická je hodinová věž, která je vysoká 30 m
 • Cibulová báň je z roku 1801
 • Balustráda je ozdobné zábradlí, zakrývá částečně střechu radnice a je z roku 1906
 • Na průčelí radnice je umístěna pamětní deska, která připomíná, významného rodáka z 16. století Sixta z Ottersdorfu (radní, překladatel, autor historických knih)
 • Radnice je sídlo starosty a městského úřadu
 • Na radnici je výstavní síň, kde se konají krátkodobé výstavy, síň patří pod Rabasovu galérii, která sídlí ve Vysoké ulici
 • V roce 2000 byl vystavěn zadní trakt v nádvoří radnice

Bývalé židovské město

 • Nacházelo se pod vysokou bránou až po letní kino do roku 1678
 • Z původní zástavy se dochoval Šamsonův dům, název podle výzdoby fasády (kde je zobrazen Šamson)
 • Renesanční dům

Synagoga a Rabasova Galérie

 • Založena 1723
 • Synagoga je židovská modlitebna
 • Byla postavena v barokním slohu
 • Dnes složí jako koncertní síň, konají se zde koncerty vážné hudby
 • Pojmenována na počest Václava Herolda
 • Jiří Řehod byl rakovnický rodák violoncellista a člen kvarteta
 • V další budově byl byt rabína a škola, dnes je tam galérie
 • Stálá expozice Václava Rabase
 • Zahrada za synagogou byla v roce 1960 byla přebudována na letní kino

Židovský hřbitov

 • Nachází se na východní straně města směrem k Tyršovému koupališti
 • Založen v 17. století
 • Konají se zde
 • Pochovávalo se tam do 20. let 20. století

Hřbitov

 • Byl založen 1575 a nachází se tam kostel, zvonice a kaple
 • Kostel nejsvětější trojice byl vystavěn v 80. letech 16. století a jeho stavitel byl italského původu
 • Jedná se o lodní kostel
 • Na východní straně kostela stojí dřevěná zvonice, která je pokládána za jednu nejcennější (je v encyklopedii architektury).
 • Kaple svatého Rocha , byla postavena jako díkuvzdání moru roku 1726
 • Postavena z veřejné sbírky

Kostel svatého Jiljí

 • Stojí na západním okraji města
 • Počátky rakovnického osídlení
 • Kostel je pozdně gotický

Stavby 19. století

Budova Gymnázia

Viz. výše

Budova soudu

 • Postavena v roce 1840

Chlapecká škola

 • Postavena na konci 19. století

Náměstí

 • Na konci 19. století byli proraženy ulice nádražní a poštovní

Sokolovna

 • Vznik v 1. polovině 20. století
 • První projev moderní architektury v Rakovníku
 • Postavena v letech 1913 - 1914 podle návrhu významného architekta Otakara Novotného
 • Byla otevřena u příležitosti sokolského župní ho sletu dne 13.5.1914
 • Sokolská obec v Rakovníku 1869

RISK-ZISK.CZ  - soutěže o ceny

 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

Vesnice

(, 16. 8. 2016 18:02)

Není Rakovník spíše vesnice?

Re: Vesnice

(Vašek , 16. 8. 2016 18:02)

Podle mě ANO!

Komentář

(Michal, 18. 5. 2008 11:44)

Ahoj
Tvoje snaha o neoficielní stránky se musí opravdu pochválit. Ještě než sem něco umístíš, tak si to po sobě přečti, nebo si to nech zkontrolovat. Máš zde totiž několik gramatických chyb. Slovosled také nic moc. Zkomoleniny atd. (Šamson? nebyl to Samson?). Nenech se však odradit mím přízpěvkem a i nadále na tom pracuj. Držím palce. Michal